eNet SMART HOME UPDATE V2.3.1.

EEN BELANGRIJKE UPDATE.

Inhoud en handleiding voor de versie 2.3.1.

eNet Server versie 2.3.1 certificaatupdate 2021

Een veiligheidsupdate van de eNet Server naar de versie 2.3.1 is vanaf de versie 2.0 noodzakelijk, om het veiligheidscertificaat te verlengen. Alleen met de versie 2.3.1 is de koppeling in het lokale netwerk tussen de eNet SMART HOME app en de eNet Server ook na 01.09.2021 nog mogelijk.

Veiligheidsupdate

  • Deze update actualiseert relevante veiligheidscertificaten op de eNet Server, die zowel voor de opbouw van de lokale koppeling tussen de eNet SMART HOME app als ook voor de bediendisplays met de eNet Server noodzakelijk zijn.
  • Stabilisatie van het activatieproces van de eNet SMART HOME secure functie.

Voorwaarden voor de update op de eNet Server versie 2.3.1

Voor alle eNet Servers vanaf versie 2.0 is deze update noodzakelijk. Oudere versies van voor 2.0 kunnen als zodanig nog niet worden geüpdatet. Voorwaarde voor het doorvoeren van Server update naar 2.3.1. is een eNet Server met firmwareversie 2.2, 2.2.1 of 2.3.

Kijkt u a.u.b. naar bovenstaande update tree voor een succesvol updateproces. Installeert u daartoe de actuele versie (momenteel 2.2.1) van de eNet SMART HOME app voor Android dan wel iOS op uw smartphone of tablet. 

VEEL GESTELDE VRAGEN.

Mijn app toont de foutmelding „eNet Server wordt verbonden …“, wat moet ik doen?

Als in uw app permanent de melding „eNet Server wordt verbonden …“ in een blauwe balk zichtbaar is, dan kan uw app de servergegevens niet meer synchroniseren of geen contact meer maken met de server.  

Dat kan gebeuren, als uw server nog niet is geüpdatet is naar de actuele serverversie 2.3.1. Controleert u uw serverversie via de webinterface eNet SMART HONE connect. Als de serverversie ouder is dan 2.3.1, voert u dan a.u.b. de update uit naar versie 2.3.1 zoals dat in onze updateguide is omschreven.

Na de installatie van de update kan binnen korte tijd weer een koppeling gemaakt worden en kunnen de servergegevens weer gevisualiseerd worden. Mocht dat proces niet werken, dan kunt u zich als gebruiker af- en weer aanmelden, om de koppeling met de server opnieuw in te stellen.

Mijn app toont de foutmelding „geen eNet Server gevonden“ bij een inlogpoging. Wat kan ik doen?

Als in uw app tijdens een inlogpoging de foutmelding „geen eNet Server gevonden“ (Android: „Verbindingsprobleem“) verschijnt en inloggen op het lokale netwerk niet mogelijk is – ondanks het feit dat er een netwerkverbinding is en de gegevens correct zijn ingevoerd – dan kan uw app geen verbinding meer met de server tot stand brengen.

Deze situatie komt het vaakst voor als uw server nog niet beschikt over de actuele update 2.3.1 van de serverversie. Controleer uw serverversie via de webinterface eNet SMART HOME connect. Het inloggen via de webinterface blijft onbeperkt mogelijk.

Mocht de versie van de server ouder zijn dan 2.3.1, voer dan a.u.b. de update naar versie 2.3.1 uit zoals beschreven in onze updatehandleiding.

Na installatie van de update kan binnen korte tijd weer een verbinding met de server tot stand worden gebracht en is het weer mogelijk in te loggen.

De update is niet gelukt, wat moet ik doen bij een foutmelding?

Het updateproces kan altijd opnieuw opgestart worden en in de regel zal dit foutloos verlopen. 

Mogelijke oorzaken van fouten bij de updateprocedure „Handmatige download“:

  • Het gebruikte updatebestand komt van een verkeerde fabrikant.
    Oplossing: Updatebestand van de eNet Server van de juiste fabrikant downloaden en opnieuw proberen.
  • Het gebruikte updatebestand ondersteunt de actuele serverversie niet. 
    Oplossing: Een ondersteund updatebestand downloaden, volgens de update tree, en opnieuw proberen.

Welke update wordt gedownload, als er een nieuwe versie beschikbaar is?

Vereiste hiervoor is de keuze van de updateprocedure „Automatisch zoeken“ of „Automatische download“. 

Met de automatische updateprocedures worden altijd de meest actuele compatibele versie volgens de update tree online uitgekozen en bij de start van de updates op de eNet Server geïnstalleerd.

Voorbeeld 1: op de eNet Server is versie 2.0 geïnstalleerd. 

  • Er wordt een update naar 2.1 aangeboden en die kan geïnstalleerd worden. Daarna wordt de update van 2.1 naar 2.2 aangeboden. Van 2.2 uit wordt de update naar V2.3.1 aangeboden en die kan geïnstalleerd worden. 

Voorbeeld 2: op de eNet Server is de versie 2.2.1 geïnstalleerd 

  • De update naar versie 2.3.1. wordt aangeboden en kan geïnstalleerd worden.

Waarom is een eNet Server update van versie 2.x naar de versie 2.3.1 zo belangrijk?

Met de versie 2.3.1 wordt een beveiligingscertificaat uitgewisseld, zodat alle services beveiligd functioneren en de datacommunicatie versleuteld wordt. 

Het voorgaande certificaat van versie V2.0 tot V 23.0 is slechts beperkt geldig en loopt op 01.09.21 af. Vanaf dan is zonder de update naar versie 2.3.1 de synchronisatie tussen de de eNet Server en de eNet SMART HOME app in het lokale netwerk niet meer mogelijk. 

Door de update naar versie 2.3.1 wordt dat opgelost en de koppeling met de eNet Server en de app functioneert zonder beperkingen. De koppeling tussen de eNet Server en de eNet SMART HOME app via de Toegang op Afstand, die met behulp van het My eNet gebruikersaccount wordt opgezet, wordt daardoor niet beïnvloed.

Kan de server ook zonder een actieve internetverbinding naar V 2.3.1 worden geüpdatet?

Ja een update naar V 2.3.1 is ook zonder een gelijktijdig actieve internetverbinding mogelijk. Laadt u daartoe het updatebestand in een lokale map en selecteer deze vervolgens in uw browser, om hem naar de eNet Server te uploaden. Nu kan de versie 2.3.1 geïnstalleerd worden.

Waar moeten we nog meer op letten bij een eNet Server update?

Men dient zijn serverproject na configuratiewijzigingen in eNet SMART HOME connect en voor software-updates te exporteren en lokaal op te slaan, zodat altijd alle actuele gegevens als back-up beschikbaar zijn. 

In uw netwerkrouter moeten de poorten 20 en 21 geactiveerd zijn en er moet gecheckt worden of FTP-verbindingen zijn toegestaan. De eNet Server gebruikt bij het automatische updateproces de zgn. FTP als protocol voor de gegevensoverdracht en de routerinstellingen kunnen dit gedeeltelijk voorkomen. In sommige gevallen blokkeren firewalls ook de toegang en moet er een vrijgave voor de toegang worden ingesteld.

GEEN SERVICEPARTNER?

Neem contact op met uw
eNet SMART HOME servicepartner.

SERVICEPARTNER ZOEKEN