GEGEVENSBESCHERMING.

PRIVACY VERKLARING

§ 1 Algemeen

Deze privacyverklaring verstrekt informatie over het type, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna gegevens") binnen het kader van onze onlinediensten en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud evenals externe websites, zoals bijv. onze social media profielen. (in het vervolg aangeduid als "onlinediensten"). Met betrekking tot de gebruikte begrippen, zoals bijv. "persoonsgegevens" of de "verwerking" ervan verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

§ 2 Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, zoals naam, adres, e-mail en IP-adres worden opgeslagen om contact op te nemen. Als er geen contractuele relatie volgt, worden deze gegevens door ons verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met een opslag.

§ 3 SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een websitebeheerder, een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn. Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

§ 4 Server-Log-Data

Wij verzamelen op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, lid 1, sub f) AVG gegevens over elke toegang tot de server, waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamd serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens behoren naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding van een succesvol bezoek, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de daarvoor bezochte site), IP-adres en de aanvragende provider.

§ 5 rechtsgronden van onze gegevensverwerking

Indien de rechtsgrond niet in de privacyverklaring wordt genoemd, geldt het volgende:

Art. 6 Abs. 1 lit. a) AVG verkrijgen van toestemming
Art. 6 Abs. 1 lit. b) AVG verwerking ten behoeve van de nakoming van onze verplichtingen en de uitvoering van een overeenkomst evenals het beantwoorden van aanvragen
Art. 6 Abs. 1 lit. c) AVG voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
Art. 6 Abs. 1 lit. f) AVG verwerking ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

§ 6 Opmerkingen over het activeren van de toegang op afstand "eNet SMART HOME-remote"

eNet SMART HOME biedt gebruikers toegang tot hun eNet-systeem via "eNet SMART HOME-remote", zelfs als ze niet thuis zijn. Voor deze externe toegang is de eNet SMART HOME-app beschikbaar. Om de externe toegang te activeren, is eenmalige registratie op my.enet-smarthome.com vereist. Let in dit verband op de afzonderlijke gegevensbeschermingsinformatie van Insta GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheid.

Om het privacybeleid van my.enet-smarthome.com, de eNet SMART HOME app, de afstandsbediening eNet SMART HOME remote en spraakbediening te bekijken, klik op de vlag.

§ 7 Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden

In aanvulling op de verwerking van uw gegevens om contact met de wens voor promotiemateriaal of advies te verwerken gebruiken we ook uw eNet SMART HOME gegevens, om u te voorzien van bepaalde dienstenaanbod en informatie van de eNet SMART HOME alliantiepartners en de distributie partners. Een mogelijk contact kan telefonisch, online (e-mail, nieuwsbrief) of per post worden gemaakt. Als u uw toestemming hebt gegeven aan eNet SMART HOME, kunt u te allen tijde bezwaar maken per post of e-mail. Neem u dan contact op met:

eNet SMART HOME service secretariaat
Bödekerstraße 11
30161 Hannover
Telefon: 0800 5533355
Fax: +49 511 51 51 72 79
info@enet-smarthome.com

U kunt direct bezwaar maken tegen het verzenden van nieuwsbrieven door beroep aan te tekenen. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk van de mailinglijst verwijderd. Bovendien slaan we uw gegevens alleen op zolang als nodig en van toepassing om onze diensten te leveren. Gegevens die niet langer nodig zijn, worden onmiddellijk door ons verwijderd, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met wettelijke bewaartermijnen.

§ 8 Google Analytics

Wij zetten op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van onze onlinediensten in de zin van art. 6 , lid 1, sub f)AVG) Google Analytics in, een webanalysedienst van de Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door een cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de onlinediensten door de gebruikers wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is op grond van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie in opdracht van ons benutten om het gebruik van onze onlinediensten door gebruikers te evalueren, om reports over de activiteiten binnen deze onlinediensten op te stellen en andere met het gebruik van deze onlinediensten en het internet verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics om ervoor te zorgen dat advertenties, die in webdiensten van Google en partners worden weergegeven, alleen verschijnen bij gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze onlinediensten of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde thema's of producten, bepaald aan de hand van de websites die worden bezocht) vertonen, die wij aan Google doorsturen (zogenaamde "remarketing", of "Google-analytics-audiences"). Met behulp van remarketing audiences willen wij ons er ook van verzekeren dat onze advertenties overeenstemmen met de potentiele interesse van de gebruiker en geen belasting vormen

We zetten Google Analytics alleen in met een geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst hebben geratificeerd via de Europese Economische Ruimte, door Google wordt ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruikers kunnen de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling van hun browsersoftware voorkomen; bovendien kunnen de gebruikers het vastleggen van de gegevens, die door de cookie zijn gecreëerd en betrekking hebben op uw gebruik van de onlinediensten, aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via deze link verkrijgbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

§ 9 Google Ad-Words

Wij gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van de analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van onze onlinediensten in de zin van art. 6 , lid 1, sub f) AVG) de marketing- en remarketingdiensten (kort gezegd "Google-marketing-services") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google“).

Google is op grond van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

De Google-marketing-services staan ons toe om reclame voor en op onze website gerichter weer te geven, om gebruikers alleen reclame te tonen die met hun potentiele interesses overeenstemmen. Indien aan een gebruiker bijv. reclame wordt getoond voor producten waar hij op andere websites in was geïnteresseerd, noemt men dat "remarketing". Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze en andere websites waarop Google-marketing-services zijn geactiveerd, direct door Google een code van Google uitgevoerd en worden er zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare beeldbestanden of codes, ook "web beacons" genoemd) aan de website gekoppeld. Met behulp hiervan wordt op het apparaat van de gebruikers een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën gebruikt worden). De cookies kunnen door verschillende domeinen geplaatst worden, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt geregistreerd, welke websites de gebruiker heeft gezocht, voor welke webinhoud hij zich interesseert en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, voorts technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, de duur van het bezoek evenals verdere informatie over het gebruik van de onlinediensten. Het IP-adres wordt eveneens geregistreerd, waarbij wij met betrekking tot Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd wordt ingekort en slechts bij uitzondering volledig aan een server van Google in de VS wordt overgedragen en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens van de gebruiker bij andere diensten van Google. Vorenstaande informatie kan van de kant van Google ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kan aan hem reclame worden betoond die is afgestemd op zijn interesses.

De gegevens van de gebruikers worden in het kader van Google-marketing-services pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google bijv. de naam of het e-mailadres van de gebruikers niet opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens wat betreft cookies in pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon worden verwerkt en weergegeven, maar voor de cookie-bezitter, ongeacht wie deze cookie-bezitter is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-marketing-services via de gebruiker verzamelde informatie wordt aan Google overgedragen en op Google-servers in de VS opgeslagen.

Tot de door ons ingezette Google-marketing-services behoort onder andere het online reclameprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversion cookie". Cookies kunnen dientengevolge dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getrackt. De met behulp van cookies verzamelde informatie dient voor het aanmaken van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. Aan de AdWords-klanten wordt het totaal aantal gebruikers meegedeeld die hun reclame aangeklikt hebben en die zijn doorgeleid naar een site die van conversion-tracking is voorzien Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren.

§10 Facebook sociale plug-ins

Wij maken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van onze onlinediensten in de zin van art. 6 , lid 1, sub f) AVG) gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt beheerd ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. video's, beeldmateriaal of tekstmateriaal) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logos (witte "f" op blauwe achtergrond, de begrippen "like" of een "thumbs up"-teken) of zijn voorzien van de aanhang "Facebook social plug-in". De lijst en de Facebook social plug-ins kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is op grond van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Als een gebruiker een functie van deze onlinediensten oproept waar een van deze plug-ins in is geplaatst, bouwt zijn apparaat een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan het apparaat van de gebruiker overgedragen en door deze in de onlinediensten geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeert de gebruiker daarom overeenkomstig onze huidige kennis.

Door de integratie van de plug-in krijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van de onlinediensten heeft bezocht. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers een interactie aangaan met de plug-ins, bijvoorbeeld op de Like-toets klikken of een commentaar invoeren, wordt de betreffende informatie door uw apparaat rechtstreeks naar Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het niettemin mogelijk dat Facebook zijn IP-adres ontvangt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland slechts een anoniem IP-adres opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van de gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, kunnen gebruikers vinden in het privacyreglement van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wenst dat Facebook via deze onlinediensten gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen profielgegevens, moet hij zich voor gebruik van onze onlinediensten bij Facebook uitloggen en zijn cookies wissen. Andere instellingen en het maken van bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn in de Facebook profielinstellingen mogelijk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen worden platformonafhankelijk uitgevoerd, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten worden overgenomen.

§ 11 Facebook-, custom audiences en Facebook-marketing-diensten

Binnen onze onlinediensten wordt op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van de analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van onze onlinediensten en voor dit doeleinde het zog. "Facebook-Pixel" van het sociale netwerk Facebook ingezet, welk netwerk door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. als u in de EU woonachtig bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt beheerd ("Facebook").

Facebook is op grond van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van onze onlinediensten als doelgroep voor reclame (zogen. "Facebook-ads") identificeren. Dienovereenkomstig zetten wij de Facebook-pixel in om de door ons ingeschakelde Facebook-ads alleen te laten zien aan Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze onlinediensten of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde thema's of producten, die bepaald worden aan de hand van de websites die worden bezocht), die wij aan Facebook doorgeven (zgn. "custom audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij ons er ook van verzekeren dat onze Facebook-ads overeenstemmen met de potentiele interesses van de gebruiker en geen belasting vormen Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij verder de effectiviteit van de Facebook-reclame voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bepalen, doordat wij zien of gebruikers na aanklikken van een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorgestuurd (zgn. "conversion").

De verwerking van de gegevens door Facebook wordt uitgevoerd binnen het kader van Facebooks richtlijn voor gebruik van gegevens. Desbetreffende algemene aanwijzingen over de weergave van Facebook-ads, in de richtlijn voor gebruik van gegevens van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en het functioneren ervan vindt u in de 'help section' van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen de registratie door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-ads. Om in te stellen welk type reclame u te zien krijgt op Facebook, gaat u na de desbetreffende pagina op Facebook en volgt u daar de aanwijzingen voor de instellingen voor gebruiksgebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen worden platformonafhankelijk uitgevoerd, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten worden overgenomen.

U kunt tegen het gebruik van cookies die dienen voor reikwijdtemeting- en reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het initiatief inzake netwerkreclame (Network Advertising Initiative) http://optout.networkadvertising.org/ en eveneens op de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) bezwaar maken.

§ 12 Tips voor het gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. De site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze met een YouTube plug-in ingeschakelde sites bezoekt, word je verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt op de hoogte gebracht van welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij YouTube en cookies te verwijderen.

Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens, raadpleeg het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

§ 13 Informatie over cookies

(1) We gebruiken cookies om onze website te optimaliseren. Dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in het geheugen van uw computer. Deze cookies worden verwijderd na het sluiten van de browser. Andere cookies blijven op uw computer (langetermijncookies) en herkennen u bij uw volgende bezoek. Dit stelt ons in staat om u een betere toegang tot onze site te geven.

(2) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door "Cookies blokkeren" te selecteren in uw browserinstellingen. Dit kan echter resulteren in een functionele beperking van onze aanbiedingen.

§ 14 Gegevensoverdracht aan derden

We respecteren het principe van doelgebonden gegevensgebruik. Dienovereenkomstig verzamelen, verwerken en slaan wij uw persoonlijke gegevens alleen op voor de verwerking van uw registratie en voor onze diensten, evenals voor technische administratie. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan externe partijen, buiten het eNet Alliance partnerschap, doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor doeleinden zoals adverteren vindt niet plaats. Als u nog vragen heeft over de overdracht van gegevens aan derden, neemt u dan contact met ons op.

§ 15 Uw rechten

Natuurlijk hebt u rechten met betrekking tot het verzamelen van uw gegevens. Volgens de huidige wetgeving moeten we u hierover informeren. Het gebruik en de handhaving van deze rechten is kosteloos voor u.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor het verzamelen van gegevens in te trekken. Dit recht is van toepassing voor de toekomst; de rechtsgeldigheid van de verzamelde gegevens tot de intrekking blijft ongewijzigd.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om een overdracht van uw gegevens van ons naar een andere locatie aan te vragen.

Recht op rectificatie, annulering of blokkering

U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren, verwijderen of blokkeren. Dit laatste is van toepassing als de juridische situatie geen verwijdering toestaat.

Recht op beroep

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie of een bevoegde instantie als u een reden tot klachten heeft. Neem voor het gebruik van dit recht en de twee bovengenoemde rechten contact op met:

De staatscommissaris voor gegevensbescherming Niedersachsen

Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefon: +49 511 120 45 00
Telefax: +49 511 120 45 99
E-Mail: poststelle@remove-this.lfd.niedersachsen.de

§ 16 Verantwoordelijk voor de gegevensverzameling

Voor vragen, verzoeken om informatie, aanvragen, klachten of kritiek met betrekking tot ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

eNet SMART HOME
Service secretariaat
Hohenzollernstraße 5
30161 Hannover
Telefon: 0800 5533355
Fax: +49 511 16767-379
info@remove-this.enet-smarthome.com

De juiste implementatie van gegevensbescherming wordt gecontroleerd door een externe functionaris voor gegevensbescherming. Als u zich zorgen maakt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u ook rechtstreeks contact met hen opnemen.

Heer Christopher Lenz
backoffice360 GmbH
Gustav-Adolf-Straße 30
30167 Hannover
cl@remove-this.backoffice360.de

§ 17 Wijziging van het privacybeleid

Wij, de verantwoordelijke personen, behouden ons het recht voor om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen met betrekking tot de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Huidige status: januari 2022.