PERSONVERNERKLÆRING.

Personvernerklæring for eNet SMART HOME app, eNet Server samt nettstedet på adressen my.enet-smarthome.com

Status mars 2020

Det er mulig å benytte eNet SMART HOME uten å oppgi personopplysninger. I den utstrekning personopplysninger innhentes ved bruk av eNet SMART HOME,
behandler vi disse utelukkende i henhold til personvernforordningen
(VO (EU) 2016/679; DS-GVO) og den tyske personvernloven av 30. juli 2017 (BDSGneu),
samt den tyske loven om telemedier (TMG).

Behandlingen av personopplysninger vil utelukkende finne sted i tråd med denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen gjelder for bruk av eNet SMART HOME app, eNet Server samt nettstedet på adressen my.enet-smarthome.com. For innholdet på linker til andre tilbydere vil personvernerklæringen på nettstedet det linkes til, være utslagsgivende. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå sikkerhetshull ved dataoverføring over internett, og at heller ikke den tekniske utformingen av dette nettstedet kan forhindre det. Fullstendig beskyttelse av personopplysninger er ikke mulig ved bruk av internett.

Ansvarlig sted for eNet SMART HOME app, eNet Server samt nettstedet på adressen my.enet-smarthome.com

Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger ved bruk av eNet SMART HOME app, eNet Server samt nettstedet på adressen my.enet-smarthome.com er:

Insta GmbH
Hohe Steinert 10
D-58509 Lüdenscheid

Telefon: + 49 2351 936-0

info@insta.de
www.insta.de

Firmasjef:
Dipl.-ing. Alexander Burgbacher

Registrert ved: Amtsgericht Iserlohn

Personvernansvarlig

Utnevnt som personvernansvarlig hos oss:

Dr. Gregor Scheja
Beauftragter für Datenschutz
Adenauer Allee 136
D-53113 Bonn

Tlf.: +49 (0) 228-227 226-0
Faks: +49 (0) 228-227 226-26

Kontakt:
https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html
www.scheja-partner.de

Grunnlaget for databehandlingen

Grunnlaget for innhenting av data iht. art. 6 første ledd s. 1 i DS-GVO er: et eventuelt samtykke (pkt. a) som du har tildelt; eller behandlingen av informasjon for oppfyllelse av en avtale eller klargjøring av en avtaleinngåelse (pkt. b), evt. oppfyllelse av en rettslig forpliktelse (pkt. b). I den grad innhenting av data beror på vårt firmas berettigede interesser (pkt. f), vil det i forbindelse med den enkelte prosedyren bli gjort uttrykkelig oppmerksom på det.

Innhenting av data og bruk av disse

eNet SMART HOME app

 • Innloggingsinformasjon for eNet Server
  Slike data benyttes til automatisk pålogging på eNet Server.
 • Innloggingsinformasjon for eNet SMART HOME remote (dersom angitt)
  Slike data benyttes til automatisk pålogging på tjenesten eNet Remote.
 • Innloggingsinformasjon for tado (dersom angitt)
  Slike data lagres for å styre tado med eNet-appen.

eNet Server

 • Installasjonssted (dersom angitt)
  Installasjonsstedet benyttes for å tilby tidsstyring basert på solens posisjon.
 • Prosjektnotater (dersom angitt)
  Opplysningene benyttes til individuell prosjektdokumentasjon.
 • Innloggingsinformasjon for eNet SMART HOME remote
  Slike data benyttes til automatisk pålogging på tjenesten eNet Remote.
 • Innloggingsinformasjon til opprettet bruker
  Slike data benyttes for tilgangskontroll på eNet Server.
 • Loggdata ved feilretting og i diagnosemodus
  Slike data lagres på eNet Server og kan støtte diagnosen.

my.enet-smarthome.com

 • Din innloggingsinformasjon til my.enet-smarthome.com
  Slike data benyttes til tilgangskontroll.
 • Dine frivillig oppgitte personlige opplysninger som navn, adresse, osv.
  Vi benytter slike opplysninger for tiltale i nyhetsbrev.
 • Samtykke til mottak av vårt nyhetsbrev
  Vi lagrer et samtykke til mottak av nyhetsbrev for at kun de kundene som har samtykket til det, mottar nyhetsbrevet.
 • Samtykke til personvernerklæringen
  Vi registrerer et samtykke til personvernerklæringen, slik at du ikke må samtykke på nytt ved hver innlogging.

Ved aktivering av ekstern tilgang for en eNet Server:

 • Serie – nr. for eNet Server
  Denne informasjonen bidrar til å identifisere din eNet Server, og trengs for å klargjøre ekstern tilgang.
 • Kanalnavn, virkested, status og type for aktuatorer og sensorer. Rom- og scenenavn
  Denne informasjonen benyttes av tjenester som f.eks. språkstyring, og lagres midlertidig ved aktivering av ekstern tilgang for å redusere ventetidene ved forbindelse med disse tjenestene.

For å benytte nettstedet vårt my.enet-smarthome.com registrerer du deg ved å oppgi din e-postadresse og et passord du velger selv. Du er ikke forpliktet til å oppgi ditt ekte navn ved angivelse av dine brukeropplysninger. Bruk med pseudonym er også mulig. Registreringen foretas gjennom en såkalt double-opt-in-prosedyre. Du vil her mottar en e-post til adressen du oppga, slik at du kan bekrefte din påmelding via en lenke som befinner seg i den. Dersom det ikke kommer noen bekreftelse i løpet av 24 timer, vil påmeldingen automatisk bli slettet fra vår database.

Oppføring av e-postadresse og et selvvalgt passord er obligatorisk, mens all annen informasjon kan du frivillig klargjøre gjennom bruken av nettstedet. Ved bruk av nettsidene lagrer vi dine data som kreves for oppfyllelse av avtalen inntil du sletter din tilgang. Dette gjelder også for data som du frivillig har stilt til disposisjon. Samtlige opplysninger kan du forvalte og redigere på beskyttede kundesider. Vi benytter e-postadressen du oppga ved registreringen til å informere deg om viktige endringer, som f.eks. endringer av tilbudets omfang eller teknisk påkrevde endringer. Ved besøk på nettstedene våre innhentes automatiserte data, som lagres i protokollfiler på serveren til vår host. Slike data kan vise til en person. Blant data som innhentes, er:

 • Navnet på nettstedet som besøkes
 • Dato og klokkeslett for besøket
 • Melding om vellykket sidevisning
 • Type nettleser
 • Nettleserversjon
 • Operativsystem med Patch-Level som befinner seg under nettleseren
 • Forrige side som ble besøkt
 • IP-adresser

Vi benytter data som innhentes til drift av nettstedet, samt for å sikkerstille IT-sikkerheten. Ved konkrete holdepunkter vil ev. protokolldata bli analysert i etterkant. Data som lagres, blir automatisk slettet etter 14 dager.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å kunne levere innholdet på nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din, og som gjør det mulig å gjenkjenne den. Informasjonskapsler benyttes til å stille tjenestene på nettstedene våre til disposisjon for deg rent teknisk. Her benyttes såkalte øktsinformasjonskapsler, som muliggjør gjenkjennelse under et besøk på sidene våre. En informasjonskapsel som plasseres, blir etter ditt besøk automatisk slettet fra nettleseren din. Vi benytter informasjonskapsler for å optimere våre nettsteder. Her benyttes såkalte øktsinformasjonskapsler, som muliggjør gjenkjennelse under et besøk på sidene våre. Øktsinformasjonskapsler blir automatisk slettet fra nettleseren din etter besøket ditt. Dessuten benytter vi informasjonskapsler som gjør det mulig å gjenkjenne enheten din når du besøker sidene våre igjen ved et senere tilfelle. Informasjonskapsler som plasseres på enheten til dette formålet, blir ikke slettet etter hver enkelt økt. Du kan motsette deg bruken av informasjonskapsler via en forhåndsinnstilling på nettleseren, og slik forhindre at informasjonskapsler plasseres. Vi gjør oppmerksom på at bruk av enkelte funksjoner på nettstedet vårt da under visse omstendigheter ikke vil være mulig.

Nyhetsbrev

På nettstedet vårt har du mulighet til å registrere deg for et nyhetsbrev, som sendes per e-post. Forsendelsen til e-postadressen din foretas på bakgrunn av din personlige registrering med etterfølgende bekreftelse (double-opt-in), hvor du samtykket i å motta nyhetsbrev, dersom du oppga dette da du registrerte deg.

For å kunne sende nyhetsbrev lagrer vi e-postadressen din samt fornavn og etternavn. Disse opplysningene videreformidles til vår tjenesteyter for å kunne sende nyhetsbrevet. Du kan til enhver tid motsette deg bruken av dataene dine med virkning for fremtiden. Du finner en mulighet til å si opp abonnementet på nyhetsbrev på slutten av hver eneste e-post med nyhetsbrev, eller i profilinnstillingene på my.enet-smarthome.com.

Dine rettigheter og utøvelse av rettigheter

Rettighetene som er nevnt nedenfor, tilkommer deg. Disse kan du gjøre gjeldende ovenfor oss. For å gjøre gjeldende disse henvender du deg til den ovenfor nevnte personvernansvarlige.

Rett til informasjon

Du har rett til å bli informert om vi behandler dine personopplysninger, hvilke formål slike data benyttes til, hvilke kategorier av personopplysninger om deg vi behandler, hvem ev. slike data videreformidles til, hvor lenge data ev. skal lagres og hvilke rettigheter du har.

Rett til å korrigere data

Du har rett til å korrigere misvisende personopplysninger om deg som er lagret hos oss. Dessuten har du rett til å utfylle ufullstendige data som vi har lagret.

Sletting

Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom (1) slike data ble behandlet på en urettmessig måte, (2) formålet som slike data ble innhentet til, er oppnådd, (3) du har trukket tilbake ditt samtykke til behandlingen av data og intet annet rettslig grunnlag for behandlingen foreligger, (4) vi er pålagt en rettslig forpliktelse til å slette slike data, (5) du er under 16 år gammel eller (6) du har motsatt deg behandlingen og det ikke finnes noen berettiget grunn med forrang på vår side til å fortsette behandlingen.

Rett til å innskrenke behandlingen

Du kan i følgende tilfeller kreve at vi innskrenker behandlingen. I denne typen tilfeller gis slike data en merknad om at de skal slettes og ikke behandles videre. (1) Dersom du bestrider at dine personopplysninger er korrekte så lenge vår kontroll varer. (2) Dersom du har forlangt sletting og vi ikke kunne eller hadde lov til å etterkomme dette. (3) Dersom du trengte slike data til å gjøre gjeldende krav, mens vi var forpliktet til sletting fordi formålet med behandlingen var oppnådd. (4) Dersom du har motsatt deg behandlingen og fremdeles ingen endelig avgjørelse foreligger.

Innsigelse mot behandling

Dersom behandlingen av dine personopplysninger er basert på berettigede interesser på vår side, kan du motsette deg behandlingen på bakgrunn av årsaker som fremgår av den spesielle situasjonen.

Rett til at data skal kunne overføres

Data som behandles automatisk, og som du selv har stilt til disposisjon i forbindelse med en avtale eller på bakgrunn av et samtykke, har du rett til å kreve utlevert i et vanlig og maskinklesbart format (datasett).

Tilbakekalling av tildelt samtykke

Dersom du har gitt oss et samtykke til å behandle personopplysninger, kan du til enhver tid tilbakekalle dette samtykket. Din tilbakekalling må formidles til den ovenfor nevnte personvernansvarlige.

Klagerett til personvernmyndighet

Du har rett til å fremme personvernsrettslige klager til tilsynsmyndighetene. Ansvarlig tilsynsmyndighet for oss er personen utnevnt som statsrepresentant for perosnvern og informasjonsfrihet i Nordrhein-Westfalen. En klage kan fremmes hos enhver tilsynsmyndighet, uavhengig av ansvarsområde.